Politika privatnosti

Društvo MARINETEK GROUP OY, F, MITTALINJA 2, 01260 VANTAA, FINSKA (dalje u tekstu: MARINETEK) ozbiljno shvaća Vašu privatnost i u svojem poslovanju i odnosu prema vama korisnicima primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih pohranjujemo i prenosimo i kako ih upotrebljavamo. Ako biste željeli saznati detalje s kojim osobnim podacima o vama raspolažemo molimo obratite nam se na dolje navedene kontakte.

Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati osobnim i štitimo ih sukladno s Uredbom EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Kada objavljujemo izmjene u ovoj izjavi o privatnosti, uključit ćemo datum zadnje izmjene izjave. Ako značajno izmijenimo izjavu ili način kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas tako što ćemo jasno objaviti

1. Zašto prikupljamo podatke

Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. Te podatke obrađujemo poštujući vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitu osobnog integriteta, privatnog života te uvijek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno da Vam isporučimo željenu uslugu.

Ako nije drugačije navedeno, MARINETEK utvrđuje svrhu i način prikupljanja vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da djelujemo kao „voditelj obrade“ osobnih podataka.

Prikupljamo podatke zato da bismo mogli:
Zaključiti i izvršiti ugovor o pružanju zatraženih usluga i ispostaviti račun za navedene usluge i proizvode
Odgovoriti na vaše upite, prigovore i reklamacije
Ispoštovati zakonske obveze prema kojima smo dužni prikupiti vaše osobne podatke
Koristiti kolačiće (engl. Cookies) koji nam pomažu isporučiti usluge, omogućavaju ispravno funkcioniranje web stranice i Vama omogućavaju bolje korisničko iskustvo
Pružiti Vam informacije o svojim proizvodima, uslugama i pogodnostima (prijavom na Newsletter te izravni marketing) i to samo kada vi to želite, odnosno date pristanak

2. Koje podatke prikupljamo

Ugovori o pružanju usluga
Ukoliko želite sa nama zaključiti ugovor u odnosu na proizvode i usluge koje nudimo, od vas ćemo prikupiti osnovne podatke kao što su npr: ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona i sl.
Ukoliko ne želite dati osobne podatke koji su nam potrebni za zaključenje ugovora, nećemo biti u mogućnosti sa vama zaključiti predmetni ugovori i pružiti zatraženu uslugu.

Upit / Reklamacija / Prigovor
Ako s nečim niste bili zadovoljni ili biste željeli nešto prijaviti, reklamirati ili upitati, trebat ćemo vaše slijedeće podatke kao što su npr.: ime i prezime, adresa, broj telefona i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po vašem upitu, reklamaciji ili prigovoru.

Zakonske obaveze
Zakonom je određeno koje podatke treba prikupljati temeljem Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o fiskalizaciji prometu gotovinom, Općim poreznim zakonom (propisano koje podatke treba sadržavati račun te ćemo od vas biti dužni prikupiti sve podatke kako bi osigurali valjanost ispostavljenog računa) i dr.

Newsletter i izravni marketing
Temeljem vaše prijave na naš Newsletter ili davanjem privole za izravni marketing (npr. putem e-maila ili neposredno potpisivanjem obrasca privole prilikom npr. dolaska u naše poslovnice) obrađivat ćemo samo one osobne podatke koje ste nam Vi dali i to isključivo u svrhu za koju su nam dani, a kao što su npr e-mail adresa, broj telefona ili mobitela, adresa i sl.

3. Kako prikupljamo podatke

Općenito, prikupljamo podatke na slijedeće načine:
Kada zatražite korištenje naših usluga, npr. informiranja o našim proizvodima i uslugama te radi zaključenja i izvršenja ugovora
Kad ih izričito pružite nama, primjerice prijavom na Newsletter, kroz slanje elektroničke pošte ili upućivanjem telefonskog poziva i sl.
Kada nam date privolu za to, a kada je privola temelj obrade osobnih podataka (kao npr. u slučajevima izravnog marketinga)
Kada nam vi podnesete prigovor, reklamaciju ili upit
Korištenjem web stranice MARINETEK koristi kolačiće pa na taj način može doći do nekih osobnih podataka. Što su kolačići i kako ih koristimo možete pronaći u našoj Politici o kolačićima koja se nalazi na stranici www.marinetek.hr
Gdje god je to moguće informirat ćemo vas dodatno o tome koje podatke nam trebate dati prije nego što počnete koristiti naše usluge.

4. Kako štitimo vaše podatke

Imamo odgovarajuće mjere tehničke i administrativne sigurnosti kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnologije.

S vašim podacima postupamo sukladno zakonu. Također, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i industrijskim standardima.

Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bismo poboljšali Vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših vlastitih internih pravila.

5. Kako dijelimo Vaše podatke

MARINETEK može Vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima:

radi ispunjenja zakonskih obveza, odnosno radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;
radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine MARINETEK-a (u kojem slučaju će npr. dostaviti podatke Ministarstvu unutarnjih poslova);
ako je to potrebno u svrhu sklapanja i/ili izvršenja ugovora sa vama
vaše podatke možemo podijeliti i sa našim izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kojima se osigurava zaštita prava osoba;
u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.
MARINETEK će u svakom slučaju prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama istima zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je predmet ugovora ili proizlazi iz te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.

U slučaju kada vaše podatke obrađujemo temeljem privole, ukoliko opozovete danu privolu prestat ćemo obrađivati vaše podatke te ih više nećemo upotrebljavati u dane svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Molimo da uzmete u obzir da Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak, tada će osobni podaci biti brisani po konačnom okončanju istog postupka odnosno po zastari tražbina u skladu s propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi.

Isto tako, ukoliko se radi o osobnim podacima koji su prikupljeni u svrhu zaključenja ugovora (npr. ugovor o pružanju usluga), takve ugovore ćemo radi zaštite naših i vaših prava i interesa čuvati još 6 godina od njihova zaključenja i/ili izvršenja.

7. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

MARINETEK ne provodi automatizirano donošenje odluka niti profiliranje.

8. Vaša prava

Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.
Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično)
Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila.
Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa MARINETEKA-a – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke. U tom slučaju dostavit ćemo Vam obavijest nadilaze li legitimni interesi naše tvrtke vaše interese te je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.
Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.
Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako MARINETEK-u ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor te očekujete potvrdu MARINETEK-a nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

9. Zloupotreba prava

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja.

10. Kontakt podaci

Za obradu podataka odgovorno je društvo MARINETEK GROUP, MITTALINIJA 2, 01260 VANTAA, HELSINKI, FINSKA.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

broj telefona: Tel. +358 9 682 410 0
elektronička pošta: info@marinetek.net