Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Marinetek Group och dess dotterbolag (“Marinetek” eller “vi”) kan samla in, använda och behandla information som erhållits via vår webbplats (“Webbplatsen”). Behandlingen av dina personuppgifter ska alltid vara i linje med Europaparlamentets och rådets förordning(EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av sådana personuppgifter (GDPR) (“GDPR-förordningen”).

Vilka uppgifter vi samlar in

Vi kan samla in dina personuppgifter (såsom ditt namn, postadress och faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress) (“Personuppgifter”) för att kunna förse dig med särskilda tjänster eller information på din begäran.

När du besöker vår webbplats kan vi vidare samla in information som är länkad till din dator eller mobila enhet (t.ex. internetdomän, IP-adress, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, operativsystem, datum och tid för sidvisningar, plattform och annan teknik på enheter du använder för att komma åt vår webbplats) (“Enhetsidentifierare”). Vi använder Google Analytics-rapporter för att samla in viss information, inklusive enhetsidentifierare om nya/återkommande besökare. Vi kan också samla in information om dig från tredje party-källor som lagligen har rätt att dela dina uppgifter med oss. Vi använder denna information (och kan lägga till den till annan information vi har om dig) för de ändamål och under de villkor som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Hur vi använder insamlade data

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på en viss laglig grund. Vi respekterar fullt ut principen om ändamålsbegränsning, så dina personuppgifter samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och kommer inte att behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Dessutom, efter det samtycke som erhållits från dig, kan vi behandla dina personuppgifter för vissa andra specifika ändamål, till exempel att skicka reklam- och reklammaterial.

I vissa fall krävs det att du behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de rättsliga skyldigheter vi har. Tvärtom kan vi anse att vissa personuppgifter behandlas i vårt legitima intresse, i enlighet med dina rimliga förväntningar. Detta kan vara ett fall av en frivillig undersökning eller för att på annat sätt upprätta, försvara eller genomdriva våra juridiska rättigheter.

Hur vi delar data

Vi kan dela personuppgifter och enhetsidentifierare med våra dotterbolag, dotterbolag och andra tredje parter som behöver sådan information för att hjälpa oss med professionella, konsult-, marknadsförings- eller kommunikationstjänster. Vi ger tredje part tillgång till sådan information för att utföra specifika uppgifter enligt vår instruktion för oss eller för vår räkning. Vi kan också lämna ut personuppgifter som krävs enligt lag eller förordning till offentliga (reglerande och / eller statliga) myndigheter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator or mobil enhet när du surfar på webbplatser. Vår webbplats använder cookies, som nästan alla webbplatser gör, för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens funktionalitet och struktur.

Om du inte vill ta emot cookies från webbplatsen kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies, även om det kan påverka din förmåga att utföra vissa transaktioner på webbplatsen. Du bör läsa instruktionerna för din specifika webbläsare för att avgöra hur du tar bort cookies, om din webbläsare kan stänga av cookies och procedurerna för att göra det.

Säkerhet

Vi behandlar personuppgifterna och annan information som lämnas till oss som konfidentiell information och vi använder samma metoder och procedurer för att skydda din konfidentiella information som vi gör för att skydda vår egen konfidentiella information. Om du skickar information via webbplatsen eller via e-post ska sådan information skyddas av olika tekniska och organisatoriska åtgärder från obehörig åtkomst, förlust, avslöjande, modifiering eller förstörelse. Våra anställda, liksom tjänsteleverantörer som vi kan dela dina personuppgifter med, är också skyldiga att göra rimliga ansträngningar och att säkerställa sekretessen och säkerheten för dina uppgifter.

I händelse av att, trots alla säkerhetsåtgärder som vidtagits, sekretessen eller tillgängligheten för dina personuppgifter på något sätt äventyras, ska vi omedelbart meddela den behöriga tillsynsmyndigheten och / eller registrerade, i enlighet med GDPR-förordningen eller tillämpliga lagar.

Lagring

Marinetek kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi har ett affärsmässigt syfte att göra det, eller på annat sätt som krävs enligt GDPR-förordningen eller tillämplig lag. Efter utgången av de tillämpliga villkoren eller när syftet med behandlingen inte längre är tillämpligt eller upphör att existera, kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR-förordningen kan du få tillgång till dina personuppgifter som vi har och få en kopia av dessa personuppgifter genom att kontakta oss på info@marinetek.net. Du kan begära att få personuppgifterna korrigerade och du kan också be oss att radera, begränsa eller avbryta behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Om du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan göra ändringar i denna sekretesspolicy från tid till annan. Alla sådana ändringar kommer omedelbart att återspeglas på webbplatsen. Kontrollera denna sekretesspolicy regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den senaste versionen.

Kontakta oss

Alla frågor om behandling av personuppgifter, begäran om rättelse, radering, begränsning och invändning, vänligen kontakta oss på info@marinetek.net. Om du inte är nöjd med vårt svar eller tror att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med lag kan du registrera ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion.