Marina Rovinj jedna je od najvećih investicija ACI-ja (Adriatic Club International). To je najmodernija marina koju ACI ima na jadranskoj obali i prva je ACI marina klasificirana s pet sidara. Dva glavna bazena, jedan za plovila u tranzitu i jedan za brodove na godišnjoj razini, imaju ukupno 196 vezova prosječne duljine od 17 metara, s mogućnošću pristajanja jahti do 35 metara dužine i mnogo dužih plovila u tranzitu.

Marinetek je završio projektiranje, isporuku i montažu četiri plutajuća pontonska gata od 57 m, 69 m, 75 m i 54 m te njihovu opremu i sustav sidrenja. Svi dokovi izrađeni su od Marinetek Heavy Duty Pontoon elemenata ukupne širine 3,3 m. Pontoni su također opremljeni visokokvalitetnim WPC podom u dvije nijanse sive boje. Bokobrani su izrađeni od elastičnog PE u boji hodne površine.

Stubovi su opremljeni pristupnim mostovima širine 1,2 m i dužine 6 m sa vratima i inox šinama, te istim WPC pokrovom kao na pontonima.

Dokovi su opremljeni priveznim pilonima od nehrđajućeg čelika odgovarajuće veličine te svom opremom i materijalima potrebnim za osiguranje stabilnosti i sigurnosti pontona i jahti.

Za sidrenje pontona korišten je standardni sustav s priveznim lancima i sidrištima prema tehničkim zahtjevima CRS-a. Za sidrenje jahti ugrađen je mediteranski sustav privezivanja.

Kapacitet

196 veza

Godina

2019

Naručitelj

ACI Club dd

Dobavljač

Marinetek Mediteran

Proizvodi

Heavy Duty Pontoni