Yacht Haven Marina ligger på Phukets nordöstra kust och tar emot båtar av alla storlekar, men anses allmänt vara den första hamnen för superyachter i området. Med fördelarna med tillgång till djupt vatten och närhet till flygplatsen har den blivit den största och mest trafikerade marinan i regionen.

Marinetek anlitades för att hjälpa till att möta efterfrågan genom att installera en särskild brygga för superjakter. Detta ger de första 100 meter långa kajplatserna för superyachter i regionen och innebar en milstolpe för Marinetek i Sydostasien. Fartygen lägger till på vardera sidan av den 260 meter långa Super Yacht-pontonen och tre ytterligare 48 meter långa Super Yacht-bommar. Alla pontonelement tillverkades i Johor, Malaysia, och transporterades 600 sjömil till Phuket med pråm.

Kapacitet

800 m longside kajplatser för båtar på upp till 100 m

År

2015

Kund

Phuket Yacht Haven

Levererat av

Marinetek SEA, Singapore

Produkter

Super Yacht pontoner

Specialiteter

Titanium Hybrid Seaflex-förtöjning
JLD Marine Anchors, centrala kabelkanaler