Marine u Voikkaa smještene su u gradu Kouvola, otprilike 160 km sjeveroistočno od Helsinkija.

Marine Virtakivi i Hirvelä smještene su na veličanstvenoj rijeci Kymijoki koja nudi mrežu prekrasnih ruta za vožnju čamcima do obližnjih jezera. Marine imaju vezove za dugogodišnje kupce kao i vezove za posjetitelje.

Capacity

100 vezova

Godina

2020

Klijent

Grad Kouvola

Isporučio

Marinetek Finska

Proizvodi

Premier pontoni
Nosači za čamce
Sigurnosna oprema i servisna postolja

Posebnost

Pontoni koji se spuštaju duž kamenog zida u Virtakiviju