Ocean Village & Marina Bay marine za super jahte nalaze se u blizini novog stambenog područja u Gibraltaru. Nove stambene zgrade izgrađene su na platformi s temeljima na pilonima. Marine su postavljene u različitim fazama 2020.–2022.

Marina Bay potpuno je preuređena. Fiksni gatovi su srušeni i zamijenjeni novim pontonima i vezovima za jahte.

Ocean Village i Super Yacht Marinas proširili su kapacitet vezova u tom području novim vezovima za Super Yachts do 100 m.

Nova rezidencijalna zona i nove marine s visokokvalitetnim uslugama najpoželjnija su točka nautičara i turista u Gibraltaru.

Kapacitet

200 vezova

Godina

2022

Kupac

Marina Club (Ocean Village) Limited

Isporučio

Marinetek Finska

Proizvodi

All concrete pontoni
Premier pontoni
Fingeri za privez plovila do 18 m i sigurnosna oprema

Posebnosti

Super Yacht pontoni širine 6 m i nadvodnog boka 0,7 m s posebnim sustavom sidrenja na pilotima koji se mogu ukloniti.
20 m dug pristupni most koji spaja ured plutajuće marine s marinom za super jahte.