Commercial

Commercial pontonerna är de starkaste pontonerna i Marineteks produktsortiment. De har utformats för kommersiell och industriell användning och kan modifieras för olika ändamål. Enheterna har ett högt fribord som motsvarar behoven för fiske- och passagerarfartyg, trafik- och taxibåtar, superyachts eller för multifunktionella bryggor.

För kommersiellt bruk och för superyachts

Pontonerna är baserade på Marineteks beprövade flytande vågbrytarpontoner med extra stark konstruktion, högsta kvalitet, förstärkta anslutningsfogar och för högbelastade förtöjningspunkter. Däcket tillåter fordonslaster och fendersystemet har utformats för stötbelastningar. Däckets lastkapacitet och enheternas stabilitet är oslagbara. Betongbredderna är som standard 4 och 5 meter, men även bredare enheter med en vikt på upp till 200 ton är möjliga att utforma och leverera för mycket krävande behov. Marinetek Mooring System, kedje- och pålförtöjning är alla lämpliga för förtöjning av dessa bestar.

Pontonerna är extremt starka med en konstruktionslivslängd på 50 år och behöver knappt något underhåll.

Tekniska uppgifter

COMMERCIAL PONTONER M4312CM M4316CM M4320CM M5312CM M5316CM M5320CM
Längd (m) 12.20 16.05 19.90 12.20 16.05 19.90
Betongbredd (m) 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0
Höjd (m) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Vikt (t) 35.5 47.0 58.5 44.0 58.5 73.0
Nettokapacitet (kN/m²) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Fribord (m) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
Hållfasthet för skarven (kN) 2×812 2×812 2×812 2×812 2×812 2×812
Fogavstånd (mm) 90 90 90  90  90  90 

Betongstyrka

45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong. Exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

Kärna

Expanderad polystyren, densitet 15 kg/m3

Armering

Delvis eller helt varmförzinkat stål

Tillbehör som tillval

Trä- eller träkompositdäck
Fästskenor
Bomkopplingar
Kabelkanaler
Servicekanaler (350×250 eller 800 – 1000 x 250 mm) och fendrar (trä eller träplastkomposit)