Taqah är en kuststad i sydvästra Oman som har en livlig fiskeindustri som är beroende av små båtar som drivs av utombordsmotorer. Marina pontoner var den idealiska lösningen för bekväm och säker förtöjning, och Marinetek samarbetade med den turkiska entreprenörsgruppen STFA för att bygga en ny hamn som skulle bli en stor tillgång för lokalsamhället.

Betongpontoner var den lämpligaste produkten för projektet på grund av deras låga underhållsbehov och motståndskraft mot höga sommartemperaturer på upp till 50 °C och luftfuktighet på upp till 90 %. Hamnen består av två fisklandningspontoner för att lossa fångsten och en marina med 16 bäddar.

De 20 m x 6 m stora och 80 ton tunga flyterenheterna som användes för att bygga marinan transporterades landvägen 1 600 km.

Kapacitet

16 båtplatser

År

2015

Kund

Ministry of Fisheries, Government of Oman

Levererat av

Marinetek Middle East & Asia FZCO

Produkter

Super Yacht pontoner med träkompositdäck
Bommarr för superjakter

Specialiteter

Pile guides för dykdalb