Komunalna luka s pristaništem na glavnoj dunavskoj obali, neposredno nizvodno od ušća rijeke Vuke, gdje su formirani privezi za 140 plovila do 12 metara duljine.

Vez za čamce predviđen je s obje strane glavnog pontona koji se proteže paralelno s obalom, a podijeljen je na 4 segmenta i povezan pripadajućim pješačkim mostovima. Kosi fingeri za privez postavljeni su blago nizvodno pod kutom od 70° od glavnog pristaništa kako bi se stvorio manji otpor riječnom toku.

Druga pontonska vrata, duga 60 metara, postavljena su kao zaštita od naplavina i leda, a služe i kao podloga za most dug 27,5 metara.

Budući da se marina nalazi na rijeci Dunav, s više od šest metara kolebanja vodostaja, bilo je potrebno projektirati i izvesti odgovarajuće i sigurno sidrenje cijele konstrukcije. Montaža pontona izvedena je montažom 27 čeličnih pilota vanjskog promjera 508 mm i debljine stijenke 25 mm. Piloti su izrađeni od čelika otpornog na koroziju, dok je unutrašnjost pilota ispunjena betonom za dodatnu čvrstoću. Ukupna visina pilota je 23,6 metara. Pontoni se montiraju na pilote posebnim stezaljkama s kliznim elementima kako bi se osiguralo nesmetano podizanje i spuštanje vrata pri maksimalnom opterećenju.

Kapacitet

140 Vera

Godina

2019

Naručitelj

Lučka uprava Vukovar

Dobavljač

Marinetek Mediteran

Proizvodi

All-Concrete pontoni

Posebnosti

Čelični piloti za prilagođavanje fluktuacija razine rijeke
Pristupni most dug 27,5 m