Kommunal hamn med en brygga vid Donauflodens huvud flod, direkt nedströms från sammanflödet med floden Vuka, där det finns båtplatser för 140 båtar med en längd på upp till 12 meter.

Förtöjningsplatserna för båtarna finns på båda sidor av huvudpontonen, som löper parallellt med strandlinjen och är uppdelad i fyra segment som är förbundna med tillhörande landgångar. De vinklade förtöjningsbommarna har monterats och pekar något nedströms i 70° vinkel från huvudbryggan för att skapa mindre motstånd mot flodflödet.

Den andra pontonen, som är 60 meter lång, sattes upp som skydd mot alluvium och is, och den fungerar också som bas för en 27,5 meter lång bro.

Eftersom småbåtshamnen är belägen vid floden Donau, med mer än sex meters vattenståndsfluktuationer, var det nödvändigt att utforma och genomföra en lämplig och säker förankring för hela konstruktionen. Installationen av pontonerna utfördes genom att montera 27 stålpelare med en yttre diameter på 508 mm och en väggtjocklek på 25 mm. Pelarna är tillverkade av korrosionsbeständigt stål, och är fyllda med betong för ytterligare styrka. Den totala höjden på pelarna är 23 m. Pontonerna är monterade vid pelarna med speciella klämmor med glidelement för att säkerställa obehindrad lyftning och sänkning vid maximal belastning.

Kapacitet

140 båtplatser

År

2019

Kund

Hamnmyndigheten i Vukovar

Levererat av

Marinetek Mediterranean

Produkter

All-Concrete pontoner

Specialiteter

Stålpelare för att klara flodnivåfluktuationer
27,5 m lång landgång