När Port Pierre Canto öppnade 1964/1965 skrev den historia som den första fritidsbåtshamnen i Frankrike och blev en katalysator för utvecklingen av marinor i regionen. Redan från början lockade den de mest krävande kunderna i Medelhavet och hade som mål att erbjuda en hög servicenivå. I samma anda har staden Cannes – dess nuvarande ägare/operatör – försökt förnya anläggningarna för att möta de mycket kräsna behoven hos ägare och besättningar av superyachter, nu och i framtiden.

I ett projekt i två faser levererade Marinetek Heavy Duty pontoner i en nykonstruerad hamnbassäng. Alla enheter tillverkades i Marineteks fabrik i Lettland och har däck av lövträ och ett särskilt fästsystem för förtöjningsbommar som möjliggör felxibel justering. Pontonsystemet erbjuder låga livscykelkostnader och kan omkonfigureras vid behov i framtiden för att rymma ännu större superyachter.

Kapacitet

600 båtplatser upp till 90 m

År

2015

Kund

The City of Cannes

Levererat av

Marinetek Finland

Produkter

Heavy Duty pontoner

Specialiteter

Kätting och pålförtöjning
Justerbart fästsystem för båtbommarna
Däck av lövträ