Den prestigefyllda Royal Hong Kong Yacht Club (RHKYC) förbättrade sin anläggning på Kellett Island med ett antal nya pontoner från Marinetek. Båtplatserna används av medlemmarna och bidrar till att stödja klubbens aktiva kappseglingsprogram i Honk Kong Harbour.

All-Concrete pontonerna levererades som en del av avtalet ett större projekt för anläggningsarbeten i Causeway Bay Typhoon Shelter. Pontonerna måste uppfylla en komplicerad specifikation och uppfylla de stränga dokumentationskrav som myndigheterna i Hongkong ställt upp. I kontraktet krävdes också att vissa äldre pontoner skulle flyttas för att förbättra farleden utanför. RHKYC är en av de äldre idrottsklubbarna i Hongkong. Kellett Island är hemvist för RHKYC:s huvudkontor och har oöverträffad tillgång till hamnen.

Kapacitet

Special regatta, service- och förtöjningspontoner med 150 meter långa kajplatser

År

2015

Kund

RHKYC / China State Construction Engineering (HK) Ltd

Levererat av

Marinetek Hong Kong

Produkter

All-concrete pontoner

Specialiteter

Helt skräddarsydda pontoner