Sanden är en stor offentlig småbåtshamn i Vänersborg, som ligger vid den sydvästra spetsen av Vänern, Sveriges största sjö. Den nya långa Marinetek bryggan vid Sanden ersatte en över 35 år gammal brygga. En viktig del av projektet var att demontera och transportera bort den gamla bryggan med stor försiktighet för att se till att den inte hade några skadliga effekter på miljön. Den gamla betong bryggan togs försiktigt i land och transporterades för att deponeras på rätt sätt.

Den nya bryggan är 167 meter lång och har 80 båtplatser. De flesta platser är utrustade med båtbommar, men på utsidan av bryggan är en del av platserna reseerverade för kortvariga besökare. Dessa är utrustade med Med-mooring förankring som är nytt för regionen. Med-Mooring-systemet ger flexibilitet och gör det möjligt för oloika stora båtar att förtöja.

Kapacitet

80 båtplatser

År

2020

Kund

Vänersborgs kommun

Levererat av

Högsäter Bygg AB

Produkter

All-concrete pontoner

Specialiteter

Bryggor med 6 m och 8 m båtbommar och Med-Mooring på utsidan