GUIDE FÖR VAL AV BRYGGA

“Vilken typ av brygga är rätt för mig? Vem utför installationen? Vilken utrustning behöver jag? Dessa och många andra frågor kommer säkert att dyka upp när du funderar på en ny brygga. Här är några tips som hjälper dig genom de olika stegen i processen. Om du fortfarande har frågor eller vill veta mer kan du skicka ett meddelande till oss eller kontakta din närmaste återförsäljare direkt.

Marineteks bryggor är alla flytande

En flytande brygga är robust, följer vattennivåns förändringar och motstår isrörelser. Dessutom kräver den flytande bryggan mycket lite underhåll. Alla produkter i sortimentet, från små till tunga bryggor, drar nytta av denna princip.

Val av brygga

Det enklaste sättet att börja när man överväger valet av brygga är att börja med det syfte som bryggan ska användas för. Ska det vara en båtbrygga, en badbrygga eller behöver du kanske en brygga för båda?

Badbrygga

Badbryggan betjänar oos människor i stället för båtar. Bryggan ska vara lätt och säker, med enkel åtkomst till och från vattnet. Valet av typ av badplattform påverkas i huvudsak av användarnas behov och önskemål samt förhållandena vid stranden.

Båtbryggor

Om du behöver en brygga främst som en passage mellan stranden och båten är en brygga med högre stabilitet bra för detta ändamål.

Viktiga faktorer vid valet av brygga är i detta fall höjden över vattenytan och stabiliteten. Höjden på båtens däck påverkar den lämpliga höjden på bryggdäcket. Båtens storlek påverkar också bryggans storlek i allmänhet, eftersom bryggan måste klara av den belastning som båten ger på bryggan.

De tungre betongbryggorna som ingår i det stora Marinetek-sortimentet kan utrustas med ett stort antal tillbehör och har en relativt hög däckshöjd. Detta gör dem bäst lämpade för att förtöja lite större båtar.

Fritid

En solig plats med bäst utsikten och mindre myggor. Det är därför som många anser att bryggan är den centrala delen av en sommarstrand. Fler och fler människor vill tillbringa tid på bryggan och därför vill man investera mer i den. Ju bredare däcket är, desto bättre lämpar det sig som sommarterrass. Den flytande terrassen kröns av räcken som ingår i Marineteks tillbehörssortiment.

Fler användingsområden

Det kan vara svårt att hitta en brygga som är perfekt för både bad och båtliv. Olika syften kräver olika egenskaper av en brygga. En brygga som är lämplig för att förtöja en liten båt och för att bada skulle dock säkert vara det bästa valet för många.

Alla Marinetek bryggor kan anpassas för att passa både småbåts- och som badbrygga, med bredare modeller som också passar för längre vistelser. Betong bryggor är bäst lämpade för båda. Alla typer av bryggor kan vid behov förses med bekväma badstegar.

Faktorer som påverkar valet

Vinter och is

Vinter och is är viktiga faktorer när man väljer brygga här i Norden. Innan du köper en brygga är det bra att fundera på hur övervintringen ska skötas. Vill du att din brygga ligga i året runt eller tas den upp varje höst?

Om du vill ha din brygga i vattnet året runt måste bryggans placering och utformning vara lämplig. Lättare bryggor måste lyftas upp på stranden för vintern.

Ju mer massiv och styv bryggan är, desto mer motståndskraftig är den mot is och vinterförhållanden. Det är också värt att komma ihåg att isförhållandena varierar från år till år. Alla olika typer av bryggors förmåga att klara vintern beror också i hög grad på förhållandena på platsen för bryggan, dvs. vattenflödet, skydd, bottenkvalitet, vattendjup, vindförhållanden, vattenståndsfluktuationer och själva strandens utformning (stenig eller sandig, brant eller svagt sluttande osv.).

De material som används har valts med tanke på de krävande förhållandena i norr. Marineteks tunga betongbryggor är mycket motståndskraftiga mot vinterförhållanden och hårdare användning. De lättare Marinetek bryggorna bör lyftas upp under vintern, eftersom de inte är konstruerade för att tåla isrörelser. De lättare betongbryggorna klarar dock isens tryck, så om bryggan ligger i ett skyddat läge kan den lämnas i isen utan problem.

Bryggans fribord

När man beslutar om bryggans fribord över vattnet är det först bra att veta vad bryggan ska användas till. Olika däckhöjder passar för olika användningsområden. Dessutom påverkar däckshöjden utseendet och hållbarheten.

Däckshöjder för Marineteks bryggor:

Marinetek Lätta Villa bryggor 0,30–0,45 m
Marinetek Villa betongbryggor 0,40–0,60 m
Marinetek Tunga Villa betongbryggor 0,50–0,65 m
Marinetek Terassbryggor 0,55–0,65 m

Landgångar

De flesta bryggor behöver en landgång för att ta sig från stranden till bryggan. Det finns många olika typer av landgångar och du kan skräddarsy dem efter din smak på nästan oändliga sätt. Viktiga saker att tänka på när det gäller gångbanor är följande

• längd, med beaktande av variationer i vattennivån
• behovet av räcken
• utformningen av landgången
• materialet för landgången
• krav på bärförmåga

Marineteks sortiment av landgångar är det bredaste i branschen och uppfyller en mängd olika behov. Alla produkter är säkra, hållbara och av högsta kvalitet.

Materialval

Landgångarnas byggs med trä eller stålram.

Rammaterialet kan vara trä eller galvaniserat stål. Trä har en kortare livslängd än stål, men kan ha en livslängd på upp till mer än 15 år.

Bryggornas däck är nästan alltid trä eller betong, men en modernare variant, plastkomposit, är numera också ett bra alternativ. Träet som används för locket är vanligtvis tryckbehandlad furu, dvs. hållbart trä. Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och får inte brännas eller grävas ner på grund av de skadliga ämnen det innehåller. Tryckimpregnerat trä kan behandlas med t.ex. träolja eller med ett inert träskyddsmedel för att förhindra att det förlorar sin vackra färg och blir grått.

Plastflytkropparna är nästan alltid tillverkade av polyetenplast, som är billig, återvinningsbar och giftfri. En mindre vanligt förekommande plast är PVC (polyvinylklorid), som inte kan återvinnas och är giftig vid förbränning. Skruvar och andra fästelement som används i ställningar är vanligtvis tillverkade av varmförzinkat eller rostfritt stål.

Marineteks läta Villa pontoner är tillverkade av tryckbehandlad furu som standard i alla modeller och flytkropparna är låd- eller rörpontoner av polyetenplast (PE). För flytkropparna i betong är pontonerna tillverkade av armerad betong och träkonstruktionen av tryckbehandlad furu. Bryggans trädäck kan alternativt tillverkas av plastkomposit. Marinetek använder noggrant utvalda komponenter med lång livslängd i alla produkter.

Tillbehör

Det finns ett brett utbud av tillbehör och utrustning. Beroende på syftet med bryggan kan du behöva utrustning för räddning, simning eller rekreation till din brygga. Materialen som används för tillbehören varierar mycket beroende på tillverkare. Ta dig tid att titta på sortimentet för att få en uppfattning om dina behov av tillbehör.

Marinetek har ett brett utbud av olika tillbehör. Klicka här för att se vårt utbud av tillbehör.

Förankring

Den flytande bryggan hålls på plats med kättings förankring. Typ av strand och bottnens egenskaper påverkar slutvalet. Din lokala Marinetek-återförsäljare kan hjälpa dig med förankring och installation. Klicka här för att se exempel på förankringar.

Brygg modell och fästen

Pontonbryggor

Pontonbryggor är flytande bryggor som varierar kraftigt i utformning och hållbarhet. En ponton, eller flottör, är vanligtvis tillverkad av antingen betong, armerat stål och EPS-plast eller PE-plast. Betongpontonerna är betongförstärkta med armeringsstål och har EPS-plast med sluten cellförstärkning som inre fyllmedel. Plastflytkropparna är nästan alltid tillverkad av polyetenplast. Polyeten är giftfri, absorberar inte vatten, löser sig inte i vatten, kan återvinnas och är billig. Plastflytkroppar finns i olika former, de vanligaste är rörformade burkar och “lådor”. Tillgången till bryggan sker vanligtvis via en landgång. Pontonbryggorna är förankrade i botten med hjälp av kätting och betongvikter. Kättingen kan också ersättas med Seaflex-gummikablar som garanterar en mycket lång livslängd.

Marineteks utbud av bryggor omfattar endast pontonbryggor i plast och betong, eftersom vi efter många års erfarenhet har kommit fram till att pontonbryggor är bäst, mest hållbara, säkrast och lättast att använda. Marinetek lätta Villa bryggor använder både rörformade och “låd” flytkroppar. Flytkropparna på de tunga betongbryggorna är tillverkade av armerad betong.

Om du fortfarande har en fråga eller vill höra mer, skicka ett meddelande till oss eller kontakta din närmaste återförsäljare direkt.

Kontakta ossÅterförsäljare