Utrustning

Med vår portfölj av marin utrustning och tjänster kan vi erbjuda kompletta marina lösningar för alla ändamål. Utrustning och tjänsterna omfattar tjänster för kartläggning och skanning av undervattensinfrastruktur, SmartBuoys med sensorer, förankringssystem för pontoner, förtöjningssystem för båtar, säkerhetsutrustning, gångbroar, förtöjningspollare, elstolpar, bojar, fendrar och mycket mer.