Marinetek tillhandahåller olika tjänster för de olika stadierna i en marinas livscykel. Vårt tjänsteutbud täcker alla stadier, från tidiga konceptuella skisser och teknik för optimering av småbåtshamnar till kompletta marina projekt och after sales. Vår expertis används allt oftare för att lösa moderniserings- och ombyggnadsfrågor i befintliga marinor.

Marineteks globala nätverk består av experter runt om i världen som är kvalificerade för krävande konsultuppdrag och är redo att hjälpa er med ert lokala projekt. Återkoppla till oss med frågor eller funderingar angående ert hamn projekt så hittar vi en lösning.

DESIGN OCH PLANERING

Vi erbjuder konsult- och planeringstjänster för alla som är intresserade av utveckling av marinor, småbåtshamnar och vattenområden, flytande lösningar och infrastruktur i samband med marina projekt.

  • Konceptuell utformning
  • Konfigurering och optimering av marinor.
  • Bedömning av byggområdet och marknaden.
  • Rådgivning och konsultation av genomförbarhetsstudier, grundplaner och affärsplaner.

Vår unika expertis och öppna inställning till flytande strukturer sträcker sig bortom traditionella småbåtshamnar. Marinetek är en globalt erkänd pionjär när det gäller komplexa flytande strukturer, t.ex. badarenor, roddstadion och flytande byggnader.

ALLT INOM BRYGGOR

Ett av våra huvudsyften är att samla resurser från hela världen och leverera kompletta marinor och småbåtshamnar. På så sätt kombinerar vi alla våra tjänster i ett paket. Vi tar hand om hela projektets livscykel och låter dig njuta av resultatet. Alternativt kan du välja att använda vår expertis för ett specifikt område.

Planering

Korrekt och korrekt utformade tekniska dokument för en marina, småbåtshamn eller ett projekt med flytande strukturer kan leda till betydande besparingar i byggskedet och under hela projektets livstid. Den här typen av planering i förväg garanterar att du väljer rätt produkter och optimerar marinans utformning. Varje marina, småbåtshamn och projekt med flytande strukturer är unikt, så planeringen måste vara specifik för varje enskilt projekt.

Utformning

Marinetek kommer att utforma och konstruera din marina med hjälp av vårt erfarna konstruktionsteam med erkända experter som har utformat, byggt och förvaltat marinor på fyra kontinenter.

Tillverkning

Marinetek har mer än ett dussin fabriker för pontoner och utrustning runt om i världen och kan därmed optimera leveranserna för varje order.

Installation

För att säkerställa att Marineteks produkter fungerar perfekt redan från början och för att undvika alla risker för funktionsfel under leverans och produktens långa livscykel rekommenderar vi starkt att alla produkter installeras av yrkesmän. Marineteks installations team består av välutbildade, licensierade installatörer som betjänar våra kunder över hela världen. Installationsteamet ansvarar för alla installationsrelaterade områden, såsom logistik, förankring och dykinspektioner samt installation av pontoner, landgångar och utrustning.

Projekt styrning

Marinetek har genomfört flera hundra stora marina projekt över hela världen under de senaste decennierna och erbjuder sin erfarenhet och sitt kunnande för projektledning. Det globala nätverket av Marineteks yrkesmän garanterar att ert båtshamnsprojekt kan genomföras enklare och mer ekonomiskt med ett slutresultat av högsta kvalitet. Marineteks projektledare kan hantera de kritiskaste delarna av ett projekt eller utföra hela hamnsprojektet som en enda lösning.

Övervakning

Om en marina ska fungera väl under hela sin livscykel är det viktigt att all utrustning är korrekt installerad. En Marinetek Supervisor kan göra just detta. Marinetek erbjuder installationsövervakning för alla medelstora och stora projekt. Vi rekommenderar att alla (även extrna team) som installerar Marinetek-produkter eller förankarar för första gången utnyttjar denna tjänst. Marineteks kvalificerade experter och globala nätverk garanterar snabb respons och full service över hela världen. Med rätt instruktioner och övervakning kan du säkerställa rätt installationsmetoder och utnyttja dina Marinetek-produkter på bästa sätt. Erfarenheten har tydligt visat att installationer som övervakas på rätt sätt avslutas i tid, antalet felaktiga installationer minskar och material- och installationskostnaderna är lägre.

MODERNISERING OCH OMBYGGNAD

Ombyggnads- och renoveringsplaner är viktiga strategiska beslut som påverkar hållbarheten i en marinas livscykel.

Gamla båtshamnar upplever ökande underhållskostnader och har svårt att matcha de höga förväntningarna från dagens båtägare med otillräckliga faciliteter. Fel konfigurering av båtplatser i marinan kan också hindra en verksamhets tillväxt och i värsta fall kan föråldrad utrustning i marinan och ständiga reparationer förvandla vinster till förluster. I jämförelse kan en ombyggnad eller uppgradering av den befintliga hamnen avsevärt förbättra intäktsflödet och lönsamheten.

Nya trender påverkar utformningen av hamnarna, med ökad efterfrågan på större båtplatser, större stabilitet och högre bärförmåga på pontoner, kraftfullare el- och avfallshanteringssystem och önskan om icke-korrosiva material. Marineteks moderniseringstjänster är en lösning för befintliga hamnar att förlänga hamnens livslängd och ökar dess intäkter. Servicenivån och lönsamheten kan ökas avsevärt genom att uppdatera marinans strukturer och kajkonfiguration.

  • Ombyggnad av hamnens utformning för att optimera användningen av utrymme och intäkter.
  • Uppgradering av förtöjningsutrustningen för att matcha den nuvarande kundkretsen och de strörre båtlekarna.
  • Förnyelse och uppgradering av däcksmaterial och ytor.
  • Förbättra servicenivån: uppgradera eller se över serviceanläggningar, belysning, sophämtning och återvinning. Modernisering av förankringen.
  • Förbättra den allmänna atmosfären och kundupplevelsen i marinan.

Marinetek Condition Assessment är ett verktyg som gör det möjligt för ägare, operatörer och investerare av marinor och småbåtshamnar att hantera underhåll och investeringsplanering. Marineteks experter gör detaljerade bedömningar som omfattar pontonkonstruktioner, förtöjningar, undervattensdelar och pontonförankring. Marinetek Condition Assessment är en expertutvärdering av marinans skick och underhållsbehov och ger marinans operatör en trygghet i fråga om marinans säkerhet och funktionalitet. Konditionsbedömningen är en grund för långsiktig underhålls- och investeringsplanering och underlättar den långsiktiga budgeteringen.

After sales

Långsiktiga partnerskap och kundlojalitet är Marinetek viktigaste drivfaktor. Det är faktorer som bara kan förtjänas genom att upprätthålla en hög servicenivå och en kontinuerlig support från den första leveransen.

Underhåll

Marinetek är känt för sina betongpontoner, som är extremt hållbara och har en förväntad livslängd på 50 år med minimala underhållsbehov. Under en produktlivslängd på flera decennier är förebyggande underhåll och förebyggande av det oväntade viktiga fokusområden.

Korrekt underhåll och regelbundna konditionsbedömningar är en integrerad del av en professionell förvaltning av marinor och småbåtshamnar. En korrekt underhållen hamn håller dina kunder nöjda och förlänger hamnens livslängd. Marineteks stora erfarenhet av underhåll och förvaltning av hamnar ger riktlinjer för allt underhållsarbete för operatören att hålla hamnen i bästa skick. Ytterligare nivåer av stöd för din marina kan tillhandahållas genom Marineteks serviceavtal av Marineteks utbildade dotterbolag och lokala distributörer.

Reservdelar och support

Marinetek stödjer sina kunder under installationernas hela livscykel. Tillförlitligheten hos en marinainstallation är summan av dess komponenter, inklusive reservdelar.

Marinetek erbjuder ett komplett utbud av OEM-reservdelar och verktyg.

Inquire About Available Services

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.