Ocean Village & Marina Bay & Super Yacht Marinas ligger runt det nya bostadsområdet i Gibraltar. De nya bostadshusen är byggda på en plattform med pålgrund. Marinorna installerades i olika faser 2020-2022.

Marina Bay renoverades helt och hållet. De fasta bryggorna revs och ersattes med nya pontoner och förtöjningsbommar för båtarna.

Ocean Village och Super Yacht Marinas utökade båtkapaciteten med nya förtöjningsplatser för Super Yachts på upp till 100 meter.

Det nya bostadsområdet och de nya marinan med högkvalitativa tjänster är Gibraltars mest eftertraktade hamn för yachter och turister.

Kapacitet

200 båtplatser

År

2022

Kund

Marina Club (Ocean Village) Limited

Levererat av

Marinetek Finland

Produkter

All-Concrete pontoner
Premier-pontoner
Förtöjningsbommar upp till 18 m och säkerhetsutrustning

Specialiteter

Super Yacht pontoner, 6 m breda med fribord 0,7 m med ett speciellt flyttbart förankringssystem baserat på pålar.
20 m lång landgång som förbinder det flytande marinakontoret med superyachthamnen.