Marina Agana ligger i den centrala delen av Dalmatien, halvvägs mellan Split och Šibenik, och erbjuder en säker och fridfull plats med många tjänster som ger båtfolk en bekväm vistelse. Denna marina har 134 båtplatser fördelade på 6 bryggor med en total längd på 470 m som är utrustade för att ta emot båtar upp till en maximal längd på 25 m.

På grund av att alla pontonelement och all utrustning har förfallit har Marinetek ersatt alla befintliga flytbryggor med nya betongpontoner med utrustning, pollare, bommar och landgångar. Förutom att ersätta hela pontonsystemet har man i samarbete med företaget Dubina Inženjering från Split och Elektrolux TS från Šibenik installerat förankringssystemet för bryggor och fartyg samt byggt ett nytt vattenförsörjningsnät och en ny elinstallation.

Tillsammans med vanliga betongförankring, på mindre djup, använde vi geotekniska ankare för att uppfylla kraven på båtstorlekar och kapacitet. En annan speciallösning är förankringssystemet för piren ”V”, som är placerad i en parallell linje med vallen och vågbrytaren och förankrad med ett system av galvaniserade stålbärare och med diagonala stålkablar för att ta över de längsgående krafterna. Stålstöden fästes på land med special tillverkade betongförstärkningar och på pontonen med särskilda adapters som byggdes in i pontonen under tillverkningen.

För fartygens förankringssystem har vi använt standard förankring. I enlighet med behoven hos de planerade fartygen och den befintliga nätkapaciteten skapades ett nytt nätverk för eldistribution på bryggorna.

Dessutom installerades nya servisskåp (typ Tango) med lämpliga anslutningar.

Kapacitet

134 båtplatser

År

2018

Kund

Jahting Sport Agana d.o.o

Levererat av

Marinetek Mediterranean

Produkter

All-Concrete pontoner

Specialiteter

Demontering och utbyte av gamla bryggor och utrustning. Ett system av galvaniserade stålbärare.