I Porto Uš, som ligger sydost om staden Korčula, har ett 90-tal båtar på upp till 12 meters längd hittat en säker hamn. På utsidan av vågbrytaren finns ytterligare förtöjningsmöjligheter för större fartyg under sommarsäsongen.

Den nya hamnen består av en 100 meter lång flytande vågbrytare, som ligger på hamnens nordöstra sida, och två 60 meter långa flytbryggor som placeras i det skyddade området innanför. Till vågbrytaren kommer man via en landgång från stranden och till bryggorna via lndgångar från vågbrytaren. Bryggorna är förankrade med kätting och betongblock. För alla förtöjda fartyg har ett standardiserat system med två ankarlinor för varje fartyg inrättats.

Eftersom själva hamnen är naturligt väl skyddad användes vågbrytare av typen M3820BR för att bilda vågbrytaren, och 2,7 m breda Marinetek Heavy Duty-pontoner M2715HD från Marinetek användes för de inre bryggorna. Hela projektet slutfördes på bara tre månader till investerarnas och lokalbefolkningens belåtenhet.

Kapacitet

90 småbåtar + 20 fartyg på besöksplatser

År

2020

Kund

Port Authority of Korčula

Levererat av

Marinetek Mediterranean

Produkter

Vägbrytar pontoner
Heavy Duty pontoner

Specialiteter

Stål landgångar
Flyttbar avloppspump