Det enorma projektet att bygga en marina med 700 bäddar i Gibraltar genomfördes inom en mycket snäv tidsram och i en enda fas. Hamnen är utformad för lokala båtar på upp till 10 meter och skyddas av en fast vågbrytare som byggdes samtidigt. Denna fungerar också som en offentlig strandpromenad och som kajplats för megayachter och passagerarfartyg.

Kunden krävde lång livslängd och låga livscykelkostnader och Marinetek-produkterna valdes därför speciellt för minimalt årligt underhåll och 50 års konstruktionslivslängd. För att hålla tidsfristen användes fem olika produktionslinjer i tre länder för projektet, en process som kallas ”One Marinetek”-strategin.

Kapacitet

700 båtplatser

År

2015

Kund

Government of Gibraltar

Produkter

All-Concrete pontoner
Förtöjningsbommar med WPC-däck
Betong bommar

Specialiteter

Titanium Hybrid Seaflex förtöjningssystem
Rolec elstolpar