Breakwater - Vågbrytare

Pontoons

Inget har undersökts mer ingående på Marinetek under de senaste årtiondena än våra vågbrytare. Dessa världsberömda vågdämpande pontoner har installerats över hela världen.

För flytande vågdämpare och tung industriell användning

Vågbrytarna, som nu är i tredje generationen, har ofta installerats i de svåraste miljöerna. Ingen enskild enhet har någonsin misslyckats och i vissa fall har Marinetek Breakwaters varit den enda pontonen som klarat testet. I Praia da Vitoria på Azorerna, efter efter att den tropiska stormen Tanya hade rasat i två dagar, var Marineteks vågbrytare den enda ponton som fortfarande var på plats.

Denna typ av exceptionell styrka, i kombination med utmärkt vågdämpning, är en konstruktionsframgång som är ett resultat av teknisk forskning som vi bedriver över hela världen. Tanktest, teoretiska beräkningar och fältproven har varit normen. Resultaten är imponerande – den tredje generationens vågbrytare har cirka 30 % bättre vågdämpnings förmåga än konkurrerande produkter. Marinetek är stolt över effektivitet och är den enda vågbrytaretillverkaren i världen som publicerar vågdämpningsdiagram med ordentlig forskning för sina olika vågbrytarmodeller.

Vågbrytare minskar våghöjden och vågstyrkan genom att direkt deflektera en del av energin och fördriver mängder av friktion och turbulens. De viktigaste tekniska parametrarna, dvs. bredd, höjd, vikt och tröghetsmomentet, väljs för maximal dämpningskapacitet. Kopplingarna mellan pontonenheterna är halvflexibel med tillräcklig styvhet för att vågbrytaren ska kunna fungera.

Tekniska uppgifter

BREAKWATER PONTONER 3300BR 3800BR 3300BRK 4300BRK 5300BRK
Bredd med fendrar (m) 3.3 3.8 3.3 4.3  5.3 
Betongbredd (m) 3.0 3.5 3.0  4.0  5.0 
Höjd (m) 1.0 1.2 1.8  1.8  1.8 
Vikt (t/m) 1.29 1.96 1.71  2.04  2.62 
Nettokapacitet (kN/m²) 5.5 6.2 5.5  6.0  6.0 
Fribord (m) 0.55 0.62 0.55  0.60  0.60 
Hållfasthet för skarven (kN) 2×703 2×812 2×812  2×812  2×812 
Fogavstånd (mm) 90 90 90  90  90 

Betongstyrka

45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong. Exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

Kärna

Expanderad polystyren, densitet 15 kg/m3

Armering

Delvis eller helt varmförzinkat stål

Tillbehör som tillval

Trä- eller träkompositdäck
Fästskenor
Bomkopplingar
Kabelkanaler och fendrar (trä eller träplastkomposit)


System

Pontoons

Marinetek System ponton sortimentet är alltid populärt, särskilt bland mindre småbåtshamnar i skyddade vatten, och är mer än bara ett traditionellt val – det är överraskande mångsidigt, lätt att anpassa, lätt att transportera, enkelt att installera och extremt kostnadseffektivt. Dessa träpontoner erbjuds i olika versioner för båtförtöjningar, badpontoner och allmänt bruk.

För båtförtöjning, privat bruk och allmänt bruk

Kunderna kan välja exakt vad de vill ha, när det gäller pontonlängd och lastkapacitet, utöka eller ändra arrangemanget i enlighet med den form eller den kajkapacitet som krävs även efter installationen. Träramarna tillverkas av behandlad nordisk furu, känd för sin flexibilitet.

System med flytblock i betong monteras med hjälp av prefabricerade trä-däckselement för att skapa en kontinuerlig styv struktur. Betongflytblocken finns i två storlekar och har utformats för att uppfylla de senaste normerna.

Pontoner med plaströr använder också med prefabricerade trä element och är sammankopplade med flexibla gummikopplingar. De olika valbara plaströren erbjuder varierande fribordsmöjligheter.

De olika flytblocks aletrnativen och olika ramkonstruktioner samt ett urval av förtöjningsmetoder för pontoner – kedja, pål eller Seaflex – ger avsevärda alternativ för att tillgodose de flesta behoven och budgeterna. Som för alla Marinetek-system finns det också möjlighet till ytterligare anpassning.

Tekniska uppgifter

SYSTEM PONTONER 2400T 200 241 242 300
Bredd med fendrar (m) 2.5 2.1 2.5 2.5 3.1
Bredd (m) 2.4 2.0 2.4 2.4 3.0
Höjd (m) 0.7 0.86 0.86 0.87 0.87
Vikt (t/m) 0.10 0.24 0.25 0.30 0.38
Nettokapacitet (kN/m²) 0.60 1.25 1.00 1.40  1.00 
Fribord (m) 0.45 0.52 0.52 0.56 0.56

Betongflytblocken M200N och M300N

hållfasthet 45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong, exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

Flytande rör av plast T400

Polyeten

Ram

Behandlad furu

Träplank

Behandlad och räfflad furu

Valfria tillbehör

Kabelrör och fenders (trä eller träplastkomposit)


Commercial

Pontoons

Commercial pontonerna är de starkaste pontonerna i Marineteks produktsortiment. De har utformats för kommersiell och industriell användning och kan modifieras för olika ändamål. Enheterna har ett högt fribord som motsvarar behoven för fiske- och passagerarfartyg, trafik- och taxibåtar, superyachts eller för multifunktionella bryggor.

För kommersiellt bruk och för superyachts

Pontonerna är baserade på Marineteks beprövade flytande vågbrytarpontoner med extra stark konstruktion, högsta kvalitet, förstärkta anslutningsfogar och för högbelastade förtöjningspunkter. Däcket tillåter fordonslaster och fendersystemet har utformats för stötbelastningar. Däckets lastkapacitet och enheternas stabilitet är oslagbara. Betongbredderna är som standard 4 och 5 meter, men även bredare enheter med en vikt på upp till 200 ton är möjliga att utforma och leverera för mycket krävande behov. Marinetek Mooring System, kedje- och pålförtöjning är alla lämpliga för förtöjning av dessa bestar.

Pontonerna är extremt starka med en konstruktionslivslängd på 50 år och behöver knappt något underhåll.

Tekniska uppgifter

COMMERCIAL PONTONER M4312CM M4316CM M4320CM M5312CM M5316CM M5320CM
Längd (m) 12.20 16.05 19.90 12.20 16.05 19.90
Betongbredd (m) 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0
Höjd (m) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Vikt (t) 35.5 47.0 58.5 44.0 58.5 73.0
Nettokapacitet (kN/m²) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Fribord (m) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
Hållfasthet för skarven (kN) 2×812 2×812 2×812 2×812 2×812 2×812
Fogavstånd (mm) 90 90 90  90  90  90 

Betongstyrka

45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong. Exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

Kärna

Expanderad polystyren, densitet 15 kg/m3

Armering

Delvis eller helt varmförzinkat stål

Tillbehör som tillval

Trä- eller träkompositdäck
Fästskenor
Bomkopplingar
Kabelkanaler
Servicekanaler (350×250 eller 800 – 1000 x 250 mm) och fendrar (trä eller träplastkomposit)


Special solutions

Pontoons

När du tänker på flytande konstruktioner är det bara fantasin som sätter gränser. Världen är full av fina exempel som byggdes för flera decennier sedan, men den gemensamma nämnaren för alla är betongkonstruktionen. Det är den enda tekniken för en beprövad och långvariga flytande lösningar. Marineteks speciallösningar finns i många olika format – en flytande bastu, flytande båthus, flytande helikopterplatta, flytande scener, terrasser, överfartsbroar och mycket mer. Varje konstruktion stöds av Marineteks flytande plattform, som finns i olika storlekar och former.


Premier

Pontoons

Marinetek Premier och Super Yachts pontoner erbjuder premiumkvalitet för att uppfylla de högsta kraven som ställs på förstklassiga marinor och kommersiella tillämpningar, där de betjänar de större båtarna och kommersiella fartyg.

För stora båtar, superyachter och kommersiell användning

Marinetek Premier och Super Yachts pontoner erbjuder premiumkvalitet för att uppfylla de högsta kraven som ställs på förstklassiga marinor och kommersiella tillämpningar, där de betjänar de större båtarna och kommersiella fartyg. Premier pontonerna erbjuder extrem stabilitet, bekvämt högt fribord och större servicekanaler för att tillgodose de höga servicekraven för superyachts.

Sortimentet omfattar två olika pontontyper: Premier och Super Yacht med en bredd på upp till 6 m, helt och hållet förstärkta enheter och ett deplacement på upp till 62 ton. Som tillval kan de ha en 1 m bred central servicekanal. De är utformade för de större marinorna, offentliga anläggningar och broar för överfart och lämpar sig för att köras på med serveringsvagnar.

Pontoner ger högsta standard för kajplatser för stora båtar och superyachter. De breda pontonerna kan utnyttjas för Med-Mooring förtöjning eller installeras med Super Yacht bommar i betong. Som ett alternativ kan servicekanaler löpa längs båda sidor av pontonerna. Pontonerna är extremt starka och behöver knappt något underhåll. Seaflex-förtöjningsarrangemanget är standard för enkel och säker förtöjning, men kedje- och pålförtöjning kan också användas. Precis som alla betongsystem från Marinetek har Premier Pontoons en exceptionellt stark konstruktion med en livslängd på 50 år.

TEKNISKA UPPGIFTER

PREMIER PONTONER 2700PE 3300PE
Bredd med fendrar (m) 2.7 3.3
Betongbredd (m) 2.4 3.0
Höjd (m) 1.0 1.0
Vikt (t/m) 1.10 1.25
Nettokapacitet (kN/m²) 5.5 5.8
Fribord (m) 0.55 0.58
Hållfasthet för skarven (kN) 2×322 2×322
Fogavstånd (mm) 35 35

Betongstyrka

45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong. Exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

Kärna

Expanderad polystyren, densitet 15 kg/m3

Armering

Delvis eller helt varmförzinkat stål

Tillbehör som tillval

Trä- eller träkompositdäck
Fästskenor
Bomkopplingar
Kabelkanaler
Servicekanaler (350×250 eller 800 – 1000 x 250 mm) och fendrar (trä eller träplastkomposit)


Heavy Duty

Pontoons

Marinetek Heavy Duty pontonerna representerar det senaste kunnandet inom pontonteknik och är de mest använda pontonmodellerna i strukturell betong, som föredras för privat bruk såväl som för de största marinorna. De är utformade för båtförtöjning i moderna småbåtshamnar och för enskillda bryggor. De kraftigt förstärkta pontonenheterna är sjödugliga, mycket starka och underhållsfria med hög lastkapacitet och mycket lång livslängd.

För båtförtöjning och allmänt bruk

Pontonerna är sammankopplade med flexibla gummibults kopplingar i hörnen eller i sidled om så krävs, och kan skapa de starkaste förtöjningsplatserna för stora småbåtshamnar. Modellerna optimerar materialanvändningen för att skapa en ekonomisk men mycket hållbar ponton för alla hamnar.

Moduler finns i en rad standardstorlekar som är 2,4-4,3 m breda och väger 8-20 ton. Serien erbjuds med en rad valfria tillbehör för att anpassa varje system. Tillvalen omfattar olika typer av däck och kabelkanaler för vatten-, el-, gråvatten- och fibernät, samt två olika kopplingssystem för båtbommarna.

Alla pontoner har ett unikt förankringssystem som är specifikt utformat för att rymma Seaflex för enkel och säker förtöjning. Kedja och pålförtöjning kan också användas. Liksom alla Marineteks betongsystem har Heavy Duty pontonerna en exceptionellt stark konstruktion med en konstruktionslivslängd på 50 år.

Tekniska uppgifter

HEAVY DUTY PONTONER 2700HD 3300HD 4300HD
Bredd med fendrar (m) 2.7 3.3 4.3
Betongbredd (m) 2.4 3.0 4.0
Höjd (m) 0.85 0.85 0.85
Vikt (t/m) 0.90 1.02 1.30
Nettokapacitet (kN/m²) 4.7 5.0 5.0
Fribord (m) 0.47 0.50 0.50
Hållfasthet för skarven (kN) 2×322 2×322 2×322
Fogavstånd (mm) 35 35 35

Betongstyrka

45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong. Exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

Kärna

Expanderad polystyren, densitet 15 kg/m3

Armering

Delvis eller helt varmförzinkat stål

Tillbehör som tillval

Trä- eller träkompositdäck
Fästskenor
Bomkopplingar
Kabelkanaler och fendrar (trä eller träplastkomposit)


All-Concrete

Pontoons

Marinetek All-Concrete representerar det senaste kunnandet inom pontonteknik och är de mest använda pontonmodellerna i strukturell betong, som föredras för privat bruk såväl som för de största marinorna. De är utformade för båtförtöjning i moderna småbåtshamnar och för enskillda bryggor. De kraftigt förstärkta pontonenheterna är sjödugliga, mycket starka och underhållsfria med hög lastkapacitet och mycket lång livslängd.

För båtförtöjning och allmänt bruk

Pontonerna är sammankopplade med flexibla gummibults kopplingar i hörnen eller i sidled om så krävs, och kan skapa de starkaste förtöjningsplatserna för stora småbåtshamnar. Modellerna optimerar materialanvändningen för att skapa en ekonomisk men mycket hållbar ponton för alla hamnar.

Moduler finns i en rad standardstorlekar som är 2,4-4,3 m breda och väger 8-20 ton. Serien erbjuds med en rad valfria tillbehör för att anpassa varje system. Tillvalen omfattar olika typer av däck och kabelkanaler för vatten-, el-, gråvatten- och fibernät, samt två olika kopplingssystem för båtbommarna.

Alla pontoner har ett unikt förankringssystem som är specifikt utformat för att rymma Seaflex för enkel och säker förtöjning. Kedja och pålförtöjning kan också användas. Liksom alla Marineteks betongsystem har All-Concrete pontonerna en exceptionellt stark konstruktion med en konstruktionslivslängd på 50 år.

MARINA FRAMGÅNGEN GJUTEN I BETONG

För båtförtöjning och allmänt bruk

Pontonerna är sammankopplade med flexibla gummibults kopplingar i hörnen eller i sidled om så krävs, och kan skapa de starkaste förtöjningsplatserna för stora småbåtshamnar. Modellerna optimerar materialanvändningen för att skapa en ekonomisk men mycket hållbar ponton för alla hamnar.

Moduler finns i en rad standardstorlekar som är 2,4-4,3 m breda och väger 8-20 ton. Serien erbjuds med en rad valfria tillbehör för att anpassa varje system. Tillvalen omfattar olika typer av däck och kabelkanaler för vatten-, el-, gråvatten- och fibernät, samt två olika kopplingssystem för båtbommarna.

Alla pontoner har ett unikt förankringssystem som är specifikt utformat för att rymma Seaflex för enkel och säker förtöjning. Kedja och pålförtöjning kan också användas. Liksom alla Marineteks betongsystem har All-Concrete pontonerna en exceptionellt stark konstruktion med en konstruktionslivslängd på 50 år.

TEKNISKA UPPGIFTER

ALL-CONCRETE PONTONER 2400AC 2600AC 3000AC
Bredd med fendrar (m) 2.4 2.6 3.0
Betongbredd (m) 2.2 2.4 2.8
Höjd (m) 0.85 0.85 0.85
Vikt (t/m) 0.79 0.84 0.91
Nettokapacitet (kN/m²) 4.7 4.7 5.0
Fribord (m) 0.47 0.47 0.50
Hållfasthet för skarven (kN) 2×180 2×180 2×180
Fogavstånd (mm) 35 35 35

Betongstyrka

45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong. Exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

Kärna

Expanderad polystyren, densitet 15 kg/m3.

Armering

Delvis eller helt varmförzinkat stål

Tillbehör som tillval

Trä- eller träkompositdäck
Fästskenor
Bomkopplingar
Kabelkanaler och fendrar (trä eller träplastkomposit)