Super Yacht

För stora båtar, superyachter och kommersiellt bruk. Marinetek Super Yacht pontooner erbjuder förstklassig kvalitet för att uppfylla de höga kraven som ställs av förstklassiga marinor och kommersiella tillämpningar när de betjänar de största yachterna och kommersiella fartyg.

För stora båtar, superyachter och kommersiellt bruk.

För stora båtar, superyachter och kommersiell användning.

Marinetek Premier och Super Yachts pontoner erbjuder premiumkvalitet för att uppfylla de högsta kraven som ställs på förstklassiga marinor och kommersiella tillämpningar, där de betjänar de större båtarna och kommersiella fartyg. Premier pontonerna erbjuder extrem stabilitet, bekvämt högt fribord och större servicekanaler för att tillgodose de höga servicekraven för superyachts.

Sortimentet omfattar två olika pontontyper: Premier och Super Yacht med en bredd på upp till 6 m, helt och hållet förstärkta enheter och ett deplacement på upp till 62 ton. Som tillval kan de ha en 1 m bred central servicekanal. De är utformade för de större marinorna, offentliga anläggningar och broar för överfart och lämpar sig för att köras på med serveringsvagnar.

Pontoner ger högsta standard för kajplatser för stora båtar och superyachter. De breda pontonerna kan utnyttjas för Med-Mooring förtöjning eller installeras med Super Yacht bommar i betong. Som ett alternativ kan servicekanaler löpa längs båda sidor av pontonerna. Pontonerna är extremt starka och behöver knappt något underhåll. Seaflex-förtöjningsarrangemanget är standard för enkel och säker förtöjning, men kedje- och pålförtöjning kan också användas. Precis som alla betongsystem från Marinetek har Premier Pontoons en exceptionellt stark konstruktion med en livslängd på 50 år.

Technical data

SUPER YACHT  PONTONER 3800SY 4300SY 4800SY 5300SY 6300SY
Bredd med fendrar(m) 3.8 4.3 4.8  5.3  6.3
Betongbredd (m) 3.5 4.0 4.5  5.0  6.0
Höjd (m) 1.2 1.2 1.2  1.2  1.2
Vikt (t/m) 1.80 1.96 2.30  2.50  3.03
Nettokapacitet (kN/m²) 6.7 6.7 6.7 6.7  6.7 
Fribord (m) 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Hållfasthet för skarven (kN) 2×703 2×703 2×703 2×703  2×703 
Fogavstånd (mm) 35 35 35 35  35 

BETONGSTYRKA

45 N/mm2 stålförstärkt plastfiberbetong. Exponeringsklass enligt den europeiska standarden EN 206-1

KÄRNA

Expanderad polystyren, densitet 15 kg/m3

ARMERING

Delvis eller helt varmförzinkat stål

TILLBEHÖR SOM TILLVAL

Trä- eller träkompositdäck
Fästskenor
Bomkopplingar
Kabelkanaler
Servicekanaler (350×250 eller 800 – 1000 x 250 mm) och fendrar (trä eller träplastkomposit)