ACI Marina Pula byggdes på en av de mest kända platserna i Pula hamn, nära den berömda arenan och på gångavstånd från gamla stan. Hamnens centrala byggnad, som kallas “kakan”, ligger på en konstgjord ö cirka 100 meter från stranden och är ansluten via en stabil fast brygga. Fyra flytande pirar, som är utformade för att ta emot fartyg med en längd på upp till 18 meter, sträcker sig radiellt från den centrala byggnaden.

Eftersom hela marinan byggdes i första fasen då turismen i Kroatien kom igång, beslutade Adriatic Club International efter tjugo års drift att slutföra moderniseringen av marinan. De slitna och svaga pontonelementen ersattes med Marinetek Heavy Duty-pontoner.

Bryggans förankrades med kätting och betonankare.

Marinetek slutförde en fullständig ombyggnad av marina delen samt byte av el- och vattenförsörjningssystem för alla fartyg i marinan.

Kapacitet

200 platser för båtar med en längd på upp till 18 meter

År

2009

Kund

ACI Club dd

Levererat av

Marinetek Mediterranean

Produkter

Heavy Duty pontoner