Marina Kornati i Biograd är en av de första och säkerligen den viktigaste marina destinationen på den kroatiska kusten. Kapaciteten i denna marina är över 750 båtplatser, med ett utmärkt servicecenter och restauranger. Årligen är marinan värd för över 40 seglingsregattor och evenemang, en båtmässa i oktober och cirka 300 charterbåtar från olika charterbyråer.

Tidigare betongpontoner revs och ersattes med nya flytande betongpontoner av högsta kvalitet. Bryggornas bredd och deras avstånd utformades för att kunna ta emot större fartyg. Hela infrastrukturen byttes ut, liksom alla tillträdespirar, el- och vattenförsörjningsinstallationerna och brandsläckningsutrustningen. Gamla betongserviceskåp ersattes med nya och moderna skåp i rostfritt stål.

Rivningsarbetet på de gamla betongpirerna inleddes omedelbart efter att kontraktet hade undertecknats, i mitten av november 2015, och installationen av tre helt nya flytande pontonbryggor var klar till jul samma år.

Kundens uttryckliga önskemål var att “verksamheten i marinan inte får stanna”, så alla arbeten utfördes i sekvenser, pir för pir, och fartygen flyttades från de gamla pirarna till de nya. Denna extremt krävande organisatoriska uppgift utfördes i samarbete med BSK commerce från Rijeka, Rc Neptun från Šibenik och Marex elektrostroj från Zadar.

Kapacitet

750 båtplatser

År

2016

Kund

Ilirija d.d. Biograd

Levererat av

Marinetek Mediterranean

Produkter

Heavy Duty pontoner

Specialiteter

Rivning och avlägsnande av gamla bryggor och utrustning